Segnala a Zazoom - Blog Directory

“Li Mammì figghi ri n’avutru munnu”. La poetessa Maria Sapienza scrive e recita una poesia dedicata alle mamme

Monreale, 12 maggio 2019 – Nella giornata dedicata alla mamma, la poetessa monrealese Maria Sapienza recita una poesia, da lei scritta, dedicata a chi in ogni famiglia, e nel cuore di tutti noi, riveste un ruolo importante.

 

Li Mammì sunnu ‘na strana razza

chini ri duluri ma ti grapunu li vrazza.
Chiancinu sempri r’ammucciuni
ma quannu virunu li figghi fannu un surrisuni.
Li guai e li nivuri pinseri
addiventanu così vecchi ra jeri.
Si c’hannu n’amuri ‘nta li vrazza
sunnu felici puru si hannu parenti ri mala razza.
‘Na Matri è figghia ri ‘navutru munnu
ca’ gira arriversa e no sempri ‘ntunnu.
Stu munnu gira a tempu r’amuri
la musica è duci avi lu cielu pi culuri.
La mamma è l’ancilu ri sta terra
ca’ metti paci ‘ntra la guerra
ca’ è manta pi lu friddu
quannu fori c’è lu cardiddu.
Ca’ è acqua frisca ri surgiva
quannu è tempu ri l’aliva.
Puru orba e ‘ncrucchiuluta
‘na Matri avi lu suli dintra all’occhi
pi li figghi granni e nichi
è lu munnu ri balocchi.
Lu jardinu ca’ nun sicca
La surgiva sempri frisca.
È la Matri ‘navutra razza
vinuta ri li stiddi
‘na lampa sempri addumata pi li figghi.
Quannu parti pu so viaggiu
‘nun ti lassa sulu mai
è la stidda ‘cchiu’lucenti
ca ti teni pi la manu
puru quannu lu tempu ti la purtau luntanu.
Strincitilla sta matruzza
divotu comu a la marunnuzza.
Facci festa e cu ‘na gran vasata
idda rintra lu cori sintiu la scampaniata.
Sentiri fugghiu la to vuci
pi na Matri è lu rialu cchiu’ duci.
Quannu cci rici “ti vogghiu beni”
idda si scorda tutti li so peni.
‘Ncapu a la so facci nu surrisu granni
ca’ si viri ri li curtigghi finu ‘a la varanni.
È la Matri la stidda cchiu’ lucenti
È l’amuri ca’ rintra lu cori un figghiu senti.

Commenta la notizia

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.