Segnala a Zazoom - Blog Directory

17 ottobri 2012: Giangreco, Salamone, Di Matteo, Intravaia, La Fiora; è a Giunta presenti nni sta jurnata.

Pi li quattru e menza è privista a terza puntata.

A Giangrecu a parola pigghia,

e ri li “nefandezze e scorrettezze” ri Lu Biunnu si fa maravigghia.

Idda disoccupata era,

picchì ru Cres avia arristatu fora,

circava travagghiu, u curriculum avia prisintatu

e o’ bannu ru GAL avia partecipatu.

Lu Biunnu, cu veemenza, cuntesta,

run esseri mai statu né rottamatori, né moralista,

ma idda, ri assessora,

u curriculum avia a ritirari ra “main lista”.

N’to sta mentri, Abbruzzo pensa e nni spiega, ricennu nta na sula frasi,

ca dall’UDC nesci e nno gruppu mistu trasi.

E pi du’ uri, nni fannu attintari na longa discursioni:

Capizzi cu Arcidiacunu ci l’havi

pa’ gestioni ri stu cunsigghiu cumunali.

Grippi: “Vengo e mi spiego” rici bbaccagghiannu;

nni cunta ca si “travasanu” i parola

e mentri all’ Arcidiacunu va addifinnennu,

cerca ri mettiri Capizzi cu lu “culu ri fora”!

Mirtu ri lu sinnacu voli a relazioni annuali

pi’ capiri u progettu ri st’amministrazioni, ca jucannu a “scarrica canali”,

accolla a dicisioni ri l’aumentu ri li tassi a stu consigghiu comunali.

Lo Coco nnarreri vulissi turnari,

ri li problemi ra puntata pricidenti vulissi parrari:

‘nveci ri “aria fritta”, u problema ri fognature s’avissi a’ affrontari,

e a ristituire l’oniri di depurazioni non dovuti, l’amministrazioni avissi a pinsari.

Richiama l’attenzioni all’ordini ru jornu, Vittorinu

e parra ri lu so’ impegnu pa’ città e pi lu cittadinu.

D’Alcamu si nni va a lo so’ casa

picchì a riscursioni supra a scola avia a essiri purtata.

Vaglica, doppu ru uri ca r’avutru si parra,

rimetti a’ Giangrecu a la sbarra,

pu’ travagghiu ca tuttu u jornu indefessamenti proruci,

pigghia i so’ difisi, cu la so’ flebili vuci.

E, finarmenti, e sei e mmenza si rapi supra l’IMU a riscursioni.

La Fiora illusta arre’ in pochi paroli a situazioni.

Pi procurari i risorsi nicessari, pu bilanciu ri previsioni,

pari ca a scelta politica ri st’amministrazioni,

è di “sucari u sangu” a la popolazioni.

Ri “ru punta” l’aliquota basi proponi ri isari

e ri 0,76 a 0,96 vulissiru arrivari.

E siccomi, un si po’ “munciri sempri a stessa vacca”,

Mirtu, pi cunta ca nun si ficiru, l’amministrazioni attacca.

Proponi ri controllari l’introiti ri posteggi e ra pubblicità,

pi fari pagari tutta la città.

Lo Coco parra ri amministrazioni precedenti a “Tarallucci e vino”

e di “accanimento terapeutico” supra u cittadino.

D’Eliseo chiede “di questa amministrazione la dimissione”.

A Romanotto, parissi ca a secunna casa a cori ci stassi,

e proponi ri isari, ra prima casa, li tassi.

Polizzotto e La Fiora rispunninu cu competenza,

ca a li tributi minori avissi a ghiri, a cuminciari ri rumani, la loro scienza.

Abbruzzu dichiara ca un havi facci pi vutari sta proposta

e s’appresta a nesciri ri l’aula, pi tutta risposta.

Vittorinu vota pu bbeni ri la città,

mentri Grippi a so’ dichiarazioni d’amuri, a Di Matteo, ci fa.

U sinnacu parra, finarmenti,

pi convinciri a vutari tutti li presenti.

L’opposizioni nesci ri l’aula, tutta cumpatta,

e parissi la vutazioni fatta;

ma manca quarchi votu ancora

e lu sinnacu va pi chiamari l’UDC, ca nisciu fora,

Su i novi e mmenza e a proposta un passa,

e a dumani, a la prossima puntata, nni lassa.

Iddu nesci cu tutti l’assissura a ccura,

‘mprecannu pi quannu cci chiedinu i favura.

Rura menz’ura la quarta puntata

e di l’IMU finiu a parrata.

Stu miliuni c’avia a trasiri nni li cassi ru Cumuni,

u niscissiru iddi ri li so abitazioni.

Nuvoletta

Commenta la notizia

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.